Menu
A+ A A-
Тренд Мениджмънт ЕООД

Тренд Мениджмънт ЕООД

Бизнес консултантски услуги, разработване и управление на проекти, финансирани от различни донорски програми и организации, преводи от/на английски/испански/български
Прочети още: Тренд Мениджмънт ЕООД
Лира Травел ООД

Лира Травел ООД

Туроператорски и турагентски дейности, управление на хотели, организиране и провеждане на екскурзии в страната и чужбина, туристически и рекламни услуги
Прочети още: Лира Травел ООД

Консултантска къща "Кюлев" ЕООД

Консултантска къща "Кюлев" ЕООД е специализирана в консултантска дейност, както и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, посредническа дейност, разработване и реализация на бизнес инвестиционни проекти.
Прочети още: Консултантска къща "Кюлев" ЕООД

  

                      

 

Проектът "Популяризиране и развитие на компаниите занимаващи се с иновативен маркетинг" по процедура BG161PO003-2.4.02
"Подрепа за развитие на клъстерите в България" се финансира с подрепата на Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2013., договор BG161PO003-2.4.02-0110/07.10.2013 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.